Resultaten Klimaatenquête

In de maand November nam de gemeente Nevele een bevolkingsenquête af bij haar inwoners, onderwerp: Klimaatgezond Nevele. Na het ondertekenen van het burgemeestersconvenant met het engagement om tegen 2020 20% CO2 te besparen is het de gemeente namelijk menens: zij zullen klimaatgezonder worden.

Om dit te bereiken werd een groots klimaatplan opgesteld, waarin heel wat onderwerpen worden behandeld. Onder het motto ‘begin bij jezelf’ ging de gemeente eerst van start de eigen uitstoot, zo werden vervuilende dieselcamionettes vervangen door CNG-wagens, is de nieuwe sporthal een toonbeeld in duurzaamheid en wordt straatverlichting stelselmatig vervangen door LED-versies.

Om ook de rest van de inwoners van de Nevele mee te krijgen, wilde de gemeente weten hoe zij tegenover de verschillende onderwerpen staan, en dit met behulp van een enquête.

De enquête werd verspreid via het infomagazine en andere gemeentelijke kanalen en werd 118 keer ingevuld. De resultaten uit de enquête zal de gemeente gebruiken als indicatie over wat de inwoners het meest bezig houdt met betrekking tot klimaatgezondheid en aan welke maatregelen prioriteit dient te worden gegeven.

Ondanks veel autobezit, toch fervente fietsers

Het blijkt uit de enquête: vele Nevelaars zijn begaan met het klimaat, en houden zich nu al behoorlijk klimaatgezond bezig. Bijvoorbeeld geeft meer dan 70% van de respondenten aan voor verplaatsingen onder de 5 kilometer meestal voor de fiets te kiezen, even veel personen geven aan minstens één keer per week een fietsverplaatsing te maken (één op de drie doet dit dagelijks). Het is dan ook geen verrassing dat veilige fietsroutes en fietsenstallingen hoog op het lijstje van prioriteiten komt te staan. Maar tegelijk is men ook in Nevele nog steeds zeer afhankelijk van de auto, niet alleen blijken heel veel gezinnen over meer dan 1 wagen te beschikken, maar liefst 93% van de respondenten gebruikt minstens één keer per week de wagen, en 48% doet dit dagelijks. De wagen wint het dus van de fiets, maar dat betekent niet dat ook deze auto-verplaatsingen niet duurzamer kunnen: de enquête toont de vraag naar elektrische laadpunten of autodeel-initiatieven, iets waar de gemeente momenteel aan werk, en men spoedig de eerste resultaten verwacht.

Vraag naar duurzaam wonen en eten

Niet alleen op de baan wordt CO2 uitgestoten, ook wie zijn huis opwarmt doet dit, bovendien brengt ook de landbouw heel wat broeikasgassen met zich mee. Gelukkig lijkt ook de inwoner van Nevele zich hiervan bewust; zo geeft 85% van de respondenten aan dat ze bij verbouwingen rekening houden met duurzaamheid en ecologie. Hierbij worden ze graag geholpen door de gemeente, waarbij de gemeente niet enkel de rol van subsidievertrekker moet spelen, maar vooral de bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk kenbaar maken bij de bevolking. Ook hier worden reeds heel wat inspanningen geleverd, welke enkel maar zullen toenemen.

Lees het volledige rapport van de klimaatenquête hier