Beloning voor groepsaankoop zonnepanelen 2016

Vorig jaar en dit jaar nam Nevele deel aan de groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door de Provincie. Om de gemeenten te bedanken voor hun hulp binnen de groepsaankoop zonnepanelen 2016, werden twee gedreven gemeenten beloont met een aankoopcheque voor een elektrische fiets. De ene cheque ging naar de gemeente met het hoogste inschrijvingsniveau (aantal inschrijvingen t.o.v. het aantal inwoners), de andere naar de gemeente met het hoogste acceptatieniveau (aantal acceptaties t.o.v. het aantal inschrijvingen). Met een acceptatieniveau van ca. 50% was Nevele de beste in die laatste categorie. Op 25 juli overhandigde gedeputeerde Peter Hertog de cadeaucheque ter waarde van 1.500 euro aan het college van burgemeester en schepenen. Het is dankzij de goede samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de vzw Woonwijzer én dankzij de bereidheid van onze inwoners om mee te stappen in het klimaatverhaal dat dit resultaat behaald werd. De cheque wordt gebruikt bij de aankoop van elektrische dienstfietsen voor het gemeentepersoneel. Deze aankoop kadert in één van de acties uit het duurzaam energieactieplan, nl. het stimuleren van het fietsgebruik bij het gemeentepersoneel voor dienstverplaatsingen. Zo komen we weer een klein stapje dichter bij onze klimaatdoelstelling, zijnde een reductie van de CO2-uitstoot in onze gemeente van 20% tegen 2020.

 

DSCN3765