Energie

tekstballon_Groene-energie-van-eigen-bodem

De gemeente Nevele wil dat inwoners, organisatie en bedrijven lokaal meer hernieuwbare energie en duurzame energie gaan produceren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

  • Plaatsen van een PV-installatie op de nieuwe loods Technische dienst in de Oossekouter 2 (eigen patrimonium).
  • Onderzoeken van mogelijkheden tot het installeren van windturbines.

De gemeente Nevele wil minimaal 2 windturbines van 3MW, 800 nieuwe PV-installaties van 4 kWp (=installatie voor particulieren) 1.000 kWp aan PV installaties groter dan 10kWp, 50 zonneboilers, 5% van de particuliere steenkool- en stookolieverbruikers naar groene warmte omswitchen en het aandeel groene warmte verhogen

Dit zou kunnen worden bereikt door volgende acties:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen CO23.930
Oprichting van een gemeentelijke energie-coöperatieve of samen werken met een bestaande coöperatieve ifv het realiseren van projecten rond hernieuwbare energie in gebouwen met een maatschappelijke functie
Stimuleren van windenergie:
Bijvend opvolgen van de mogelijkheid om windturbines te plaatsen (PRUP/Fast Lane) en nagaan op welke manier de mogelijke opbrengsten kunnen gebruikt worden om het klimaatbeleid verder te financieren
2.559
Verhogen aandeel zonne-energie (PV en zonneboilers):
groepsaankopen zonnepanelen en zonneboilers, opstellen van een ‘Nevelse zonnekaart’, initiëren van coöperatieve projecten, premie voor zonneboiler
905
Verhogen aandeel energie uit biomassa:
Verspreiden van informatie rond efficiënte houtverbranding bij particulieren en bedrijven, onderzoeken van het potentieel aan CO2 besparing door een centrale GFT-ophaling
Stimuleren van hernieuwbare voor verwarming van huizen door Deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen: verwijderen van stookolieketels, pelletkachels466
Het aandeel groene warmte vergroten door onderzoek in landbouwbedrijven waar de potenties liggen rond restwarmte, groenafval, houtfractie en uitwerken energetische oplossing voor kroonhout (knotwilg)