Landbouw & Economie

tekstballon_Klimaatinnovatieve-economie

I.1  Industrie

De gemeente Nevele wil dat bedrijven hun processen optimaliseren en hun nutsvoorzieningen rationaliseren op energetisch vlak. De gemeente Nevele wil ook dat de bedrijven hun gebouwen (in eigendom of gehuurd) energetisch renoveren en dit in een behoorlijk tempo.

Nieuwe gebouwen moeten duurzaam worden opgetrokken gezien hun lange levensduur en dus sterke impact op het verbruik van energie en uitstoot van CO2. Nieuwbouw moet compact zijn en zuid georiënteerd met een luchtdichte afwerking, voldoende isolatie, efficiënte installaties op hernieuwbare energie, opgetrokken uit duurzame materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact en met een goede waterhuishouding. Er moet worden gestreefd naar een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen, warmtepompen, warmteopslag, warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Bedrijven en organisaties hebben een belangrijke verantwoordelijkheid rond rationeel energie gebruik op de werkvloer. Ze moeten gestimuleerd worden om energiemanagement op te nemen in hun bedrijfsvoering.

Op het niveau van bedrijventerreinen moet gestreefd worden naar samenwerking gericht op het verminderen van het energieverbruik, het gebruik van reststromen (o.a. warmte) en het produceren van hernieuwbare energie.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

  • Oprichten van een ‘duurzaam’ bedrijventerrein door VENECO (in 2011)

De gemeente Nevele wil bij de sector industrie een energiebesparing realiseren van 12%

Mogelijke maatregelen zijn hierbij:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen ton CO2190
aanbieden van energiescans en implementatietrajecten aan bedrijven, opstellen van een energiecharter voor bedrijven190

I.2  Landbouw

De gemeente Nevele wil dat ook landbouwbedrijven hun processen optimaliseren en hun nutsvoorzieningen rationaliseren op energetisch vlak. Er moet worden gestreefd naar een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen, warmtepompen, pocketvergisters, warmteopslag, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, biomassa.

Door het promoten van lokaal voedsel en het verkorten van de keten tussen de producent en de consument, kunnen heel wat voedselkilometers vermeden worden.

De gemeente wil bij de landbouwsector een energiebesparing realiseren van 13%

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen ton CO22.89
Aanbieden van duurzaamheidscans (met aandacht voor energie en waterkwaliteit) met implementatietraject, landbouwers ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen
2.389