Wonen

tekstballon_Klimaatgezonde-woonomgeving

De gemeente Nevele wil dat de inwoners op een duurzamere manier wonen om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen waarvoor we staan. De bevolking blijft namelijk aangroeien maar de beschikbare oppervlakte voor wonen wordt schaarser. De druk op de open ruimte neemt steeds toe, terwijl die open ruimte belangrijker wordt in het adaptatie-verhaal. Via een consequent ruimtelijk beleid wil de Nevele de open ruimte maximaal vrijwaren en wil de gemeente Nevele de verdere versnippering en verspreiding van de bebouwing tegengaan. De gemeente Nevele stimuleert ‘het nieuwe wonen’, een nieuwe meer beperkte schaal van wonen (kleinere woningen), aangepast en aanpasbaar aan de noden van de bewoners, waarbij ruimte en voorzieningen worden gedeeld en diverse functies worden verweven. Cruciaal is ook een goede bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer.

Het huidige gebouwenbestand moet maximaal energetisch gerenoveerd worden en in een behoorlijk tempo. Nieuwe woningen moeten duurzaam worden opgetrokken gezien hun lange levensduur en dus sterke impact op het verbruik van energie en uitstoot van CO2. Nieuwbouw moet compact zijn en zuid georiënteerd met een luchtdichte afwerking, voldoende isolatie, efficiënte installaties op hernieuwbare energie, opgetrokken uit duurzame materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact en met een goede waterhuishouding.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

  • Promoten van de energiescans en geven van energiebesparende tips aan de inwoners
  • Geven van duurzaam bouwadvies via Woonwijzer Meetjesland
  • Verstrekken van subsidies voor hoogrendementsbeglazing ism Eandis
  • Verstrekken van subsidies voor de installatie van een zonneboiler
  • Verstrekken van subsidies voor hemelwaterinstallaties bij bestaande woningen

De gemeente Nevele heeft volgende maatregelen al gepland:

  • Uitbreiden van de dienstverlening met het oog op duurzaam bouwen
  • Verderzetten van het subsidiereglement voor het plaatsen van zonneboilers
  • Verderzetten van het supplement reglement inzake hoogrendementsbeglazing
  • Verderzetten van de samenwerkingsovereenkomst met Woonwijzer Meetjesland

 

De gemeente Nevele wil de vermoedelijke toename huishoudelijke sector vermijden.

De gemeente Nevele wil dat 25 % van potentieel van de huishoudens in 2020 heeft muurisolatie geplaatst tussen 2011-2020, 35% van potentieel van de huishoudens in 2020 heeft dakisolatie geplaatst tussen 2011-2020, 25% van potentieel van de huishoudens in 2020 heeft hoogrendementsbeglazing geplaatst tussen 2011-2020, het gemiddeld ketelrendement stijgt naar 82%

De gemeente Nevele wil 3% energiebesparing via gedragswijziging

 

Hierbij zal vooral worden ingezet op volgende acties:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen CO24.214
Vermijden van de vermoedelijke toename huishoudelijke sector:

Opstellen van een ‘Nevelse kaart van duurzame bouwers/aannemers/architect’, dit is een (virtueel) platform waarop aannemers geschoold in energieaspecten zijn aangesloten, onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanleggen van collectieve installaties en voorzieningen bij nieuwe verkavelingen, verduurzamen van de criteria in planningsinstrumenten, voorbereiden van de oprichting van een rollend fonds, informeren over slooppremie
517
Sensibiliseren en informeren, intensifiëren en uitbreiden van de samenwerking met woonwijzer Meetjesland, opmaken van thermografische (lucht)foto, groepsaankopen dakisolatie, een collectief renovatieproject in elke deelgemeente, opstellen van database/website met informatie rond renovatieprojecten van inwoners, aanbieden van een online tool waar mensen kunnen zien hoe energiezuinig hun woning is, wat een renovatie kan kosten, wat het opbrengt3.013
Algemene en specifieke sensibilisatie en informatie rond rationeel energiegebruik (REG)684